Mobilt beredskapssystem for dødfisk håndtering og ensilering.

MMC First Process (MMCFP) har utviklet et mobilt ensileringsanlegg som kan hjelpe næringen i de pågående sykdomsutbrudd / algeoppblomstringer i laksenæringen.

Dette beredskapssystemet bidrar til at aktørene kan håndtere og konservere fisken raskt og effektivt, før forråtnelsesprosessen starter. Systemet er et 100% mobilt og selvforsynt ensilering system som er integrert i en 20 fot kontainer.

Fleksibelt og skalerbart
Systemet har en høy kvern-kapasitet, med automatisk syretilsetning.
Den har i tillegg til strømforsyning fra strømnettet også en integrert diesel aggregat som gjør systemet selvforsynt med strøm. Ved å sikre god tilgang på varme, samt varmegjenvinning av omliggende utstyr, sikrer vi at man får hurtig i gang autolyseprosessen inne i den ca 10m3 store lagring/miksetanken inne i kontaineren. 

Systemet kan kjøre døgnkontinuerlig, og automatisk pumpe ensilasjen over på en ventende bil eller båt som tar ensilasjen videre til mottaksanleggene. MMCFP kan også tilby sine egne transport/lagringskonteinere. Disse kontainerne har en innebygd lagringstank med en integrert sirkulasjonspumpe som sikrer god omrøring på massen, samt at samme pumpe kan brukes til å pumpe ensilasjen over på mottakets lagringstanker ved behov.

MMCFP mobile beredskapssystemet er svært fleksibelt og skalerbart, og det fraktes enkelt til lokasjonene som trenger systemet via båt eller bil.

Tilbake til hovedsiden...

Kontakt oss for mer informasjon:

Frank Edvard Vike

Frank Edvard Vike

VP Sales Onboard & Aquaculture

+47 995 22 889

Contact
Roy Glomset

Roy Glomset

Development Engineer

+47 411 21 871

Contact